Tikslai

・ Farmacinių atliekų tvarkymas, naikinimas
・ Medicininių atliekų tvarkymas, naikinimas
・ Pavojingų atliekų tvarkymas, naikinimas
・ Visuomenės informavimas gamtos apsaugos klausimais
・ Švietimas gamtos apsaugos klausimais
・ Gamtos apsauga