Projektai

Bendradarbiaujant su Kauno Technologijos Universitetu, vykdomas projektas, finansuojamas ES lėšomis
1.  Bendro pobūdžio informacija
1.1.  Programos pavadinimas 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programa
1.2. Programos prioritetas 1 prioritetas „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“
1.3. Programos uždavinys Padidinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje
1.4. Priemonės pavadinimas VP2-1.3-ŪM-05-K priemonė „Inočekiai LT“
1.5. Kvietimo Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-01
1.6. Projekto pavadinimas „Farmacinių atliekų savybės ir susidarymo dėsningumai bei jų sąlygojamos tvarkymo ir nukenksminimo galimybės”